Chi phí cho một khóa học tại Học Với Chuyên Gia chỉ rơi vào khoảng 15-20% so với các trường đại học. Khoảng thời gian đào tạo ngắn nhưng vẫn đảm bảo được lượng kiến thức cần thiết để phục vụ cho công việc nên học viên tiết kiệm nhiều chi phí học tập.

Chất lượng đào tạo là nền tảng xuyên suốt để phát triển bền vững và lâu dài tại
Học Với Chuyên Gia. Khi đăng ký bất kỳ khóa học nào, bạn đều được các tmentor kèm cặp, hướng dẫn tối đa, tận tình trong suốt quá trình học cho đến khi thành thạo ngôn ngữ lập trình đang theo đuổi.

Với khóa học online 1-1, nếu bạn cảm thấy không phù hợp? Giáo viên dạy không tốt? Học không hứng thú… Bạn có quyền xin đổi Mentor hoặc hoàn lại học phí những buổi chưa học bất cứ lúc nào.

Sau khi hoàn thành khóa học, bạn hoàn toàn có thể trở thành một lập trình viên chuyên nghiệp, được làm việc trong môi trường mơ ước và tham gia nhiều dự án thông qua cam kết hỗ trợ giới thiệu việc làm hoàn toàn miễn phí từ chúng tôi.

Học Với Chuyên Gia chào mừng bạn đến với ngôi nhà chung!

KHÓA LẬP TRÌNH JAVA
198,000
60 Phút
Số lượng học viên: 5
Địa điểm: 170 Bùi Xương Trạch, Khương Đình, Thanh Xuân, HN
Học phí: 198.000 / 1h
Đăng ký
KHÓA LẬP TRÌNH .NET
198,000
60 Phút
Số lượng học viên: 5
Địa điểm: 170 Bùi Xương Trạch, Khương Đình, Thanh Xuân, HN
Học phí: 198.000 / 1h
Đăng ký
KHÓA LẬP TRÌNH C/C++
198,000
60 Phút
Số lượng học viên: 5
Địa điểm: 170 Bùi Xương Trạch, Khương Đình, Thanh Xuân, HN
Học phí: 198.000 / 1h
Đăng ký
KHÓA LẬP TRÌNH PHP
198,000
60 Phút
Số lượng học viên: 5
Địa điểm: 170 Bùi Xương Trạch, Khương Đình, Thanh Xuân, HN
Học phí: 198.000 / 1h
Đăng ký
KHÓA LẬP TRÌNH FRONTEND
198,000
60 Phút
Số lượng học viên: 5
Địa điểm: 170 Bùi Xương Trạch, Khương Đình, Thanh Xuân, HN
Học phí: 198.000 / 1h
Đăng ký
KHÓA LẬP TRÌNH REACTJS
198,000
60 Phút
Số lượng học viên: 5
Địa điểm: 170 Bùi Xương Trạch, Khương Đình, Thanh Xuân, HN
Học phí: 198.000 / 1h
Đăng ký
KHÓA LẬP TRÌNH ANGULAR
198,000
60 Phút
Số lượng học viên: 5
Địa điểm: 170 Bùi Xương Trạch, Khương Đình, Thanh Xuân, HN
Học phí: 198.000 / 1h
Đăng ký
KHÓA LẬP TRÌNH WORDPRESS
198,000
60 Phút
Số lượng học viên: 5
Địa điểm: 170 Bùi Xương Trạch, Khương Đình, Thanh Xuân, HN
Học phí: 198.000 / 1h
Đăng ký