Khóa Học

Đăng ký

Lập Trình React Native

 • Thời gian học:
 • Danh mục: Khóa Học
 • Học viên tham gia:

React Native là một framework do công ty công nghệ nổi tiếng Facebook phát triển nhằm mục đích giải quyết bài toán hiệu năng của Hybrid và bài toán chi phí khi mà phải viết nhiều loại ngôn ngữ native cho từng nền tảng di động.

Chúng ta sẽ build được ứng dụng Native, và chúng ta cũng có thể build ứng dụng đó một cách đa nền tảng (multi-platform) chứ không phải là một “mobile web app”, không phải là “HTML5 app”, và cũng không phải là một “hybrid app” hay cũng không chỉ build trên iOS hay Android mà chúng ta build và chạy được cả hai hệ sinh thái luôn, sợ chưa!!!

Một điểm hay ho nữa mà mình có đề cập là giảm chi phí recompile của Native bằng cách sử dụng Hot-Loading tức là bạn không cần phải build lại ứng dụng từ đầu nên việc chỉnh sửa diễn ra rất nhanh chóng. Giúp cho lập trình viên có thể thấy được những chỉnh sửa của họ một cách nhanh chóng trực quan, không còn phải bỏ quá nhiều thời gian trong việc build và run ứng dụng nữa.

Và điểm lợi hại kế tiếp của React Native đó chính là chúng ta chỉ cần sử dụng JS để phát triển được một ứng dụng di động hoàn chỉnh, đồng thời giải quyết được các vấn đề mà Native App gặp phải mà mình đã nêu ở trên. Và rồi còn cả kết hợp với code native như Swift, Java, v.v… Tới đây mình chỉ có thể nói là “Thật là vi diệu”.

Đối tượng học viên

 •  Yêu thích lập trình, không giới hạn độ tuổi.
 •  Muốn kiếm tiền từ việc viết ứng dụng cho thiết bị di động.
 •  Muốn làm việc ở vị trí lập trình viên cả iOS và Android.
 •  Khóa học yêu cầu học viên đã có kiến thức về HTML, CSS, Javascript.
Chương 1: Lập Trình JavaScript Cơ Bản
 1. – Khai báo biến
 2. – Các hàm cơ bản: If, if else, while, for, switch case, try catch
 3. – Mảng (Array)
 4. – Functions & Tham số
 5. – Class
 6. – Các action quan trọng phải biết

setTimeout

setInterval

Các hàm tính toán trong Math

Các hàm xử lý chuỗi

Chương 2: Giới Thiệu React

 1. Giới thiệu state và props
 2. Xử lý dữ liệu trong react
 3. Quản lý dữ liệu thông qua redux
 4. Sử dụng thư viện kết nối với Server

Chương 3: Xây Dựng Server Với Ngôn Ngữ Javascript

 1. Tìm hiểu về database mongoose
 2. Xây dựng server nodejs
 3. Hướng dẫn up server lên heroku

Chương 4 : Giới Thiệu Về React Native

 1. – Cách hoạt động của ứng dụng React Native
 2. – Cài đặt môi trường làm việc với React Native (Windows + iOS)
 3. – Quy trình thiết kế ứng dụng React Native
 4. – Hướng dẫn build ứng dụng trên máy Android + iPhone

Chương 5: Component Trong React Native

 1. Giới thiệu Component
 2. Cách tạo Component
 3. Hiểu về Hooks trong React Native
 4. Hiểu về trình tự hoạt động của một Component
 5. Text Component
 6. Image Component
 7. View Component
 8. TouchableHighlight
 9. Flatlist
 10. ReactNavigation
 11. Component lồng Component
 12. Export Component
 13. Truyền tham số cho Component

Chương 6: Styles – Định Dạng Giao Diện Ứng Dụng

 1. Các cách tạo định dạng StyleSheet
 2. Sử dụng StyleSheet
 3. Export StyleSheet
 4. Truyền Styles dạng Props
 5. Chia sẽ Styles
 6. Positioning và Design giao diện

Cách 1: Sử dụng Flexbox

Cách 2: Sử dụng Absolute Positioning

Cách 3: Kết hợp Flexbox & Positioning

Chương 7: Các Platform APIs

 1. Thư viện Geolocation

– Bắt tọa độ người dùng

– Quản lý Permissions

– Hướng dẫn test location trên máy iPhone

– Theo dõi tọa độ người dùng

 1. Camera và Photos của người dùng

– Sử dụng CameraRoll

– Lấy danh sách hình với GetPhotoParams

– Tạo hình ảnh chụp từ CameraRoll

– Hiển thị danh sách hình ảnh

 1. Lưu trữ dữ liệu với AsyncStore

Chương 8: Modules

 1. Debug với JavaScript
 2. Debug với React Native
 3. Debug với Beyond Javascript

Chương 9: Xuất Bản Ứng Dụng Lên AppStore

 1. Hướng dẫn chọn Supported Device & Traget iOS version
 2. Lauching Screen Image
 3. Cấu hình Application icon
 4. Cấu hình Bundle Name
 5. Cấu hình AppDelegate.m
 6. Archive ứng dụng lên AppStore

Chương 10: Xuất Bản Ứng Dụng Lên Google Store

 1. Cấu hình Application icon
 2. Xuất file APK dạng release
 3. Submit ứng dụng lên Google Store

Chương 11: NHỮNG KỸ THUẬT NÂNG CAO TRONG REACT NATIVE