Đăng ký

Khóa SQL Server

 • Thời gian học: từ 20 – 35 giờ
 • Danh mục: Khóa Học
 • Học viên tham gia: 1

SQL Server là viết tắt của Structure Query Language,nó là một công cụ quản lý dữ liệu được sử dụng phổ biến ở nhiều lĩnh vực. Hầu hết các ngôn ngữ bậc cao đều có trình hỗ trợ SQL như Visual BASic,Oracle,Visual C…

Tất cả DBMS như MySQL, Oracle, MS Access, Sybase, Informix, Postgres và SQL Server sử dụng SQL như là ngôn ngữ cơ sở dữ liệu chuẩn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Học xong bạn có thể ?

 • Học nghề – học thành nghề.
 • Hiểu biết toàn tập về android.
 • Lập trình ứng dụng với android.
 • Học theo dự án thực tế.
 • Tham gia vào các công ty lớn trong và ngoài nước.
 • Xây dựng các app cho riêng mình.
 • Gia tăng thu nhập – Freelancer.

Tôi được gì sau kháo học này ?

 • Cam kết 100% làm việc tại Fsoft hoặc các công ty khác sau khi hoàn thành khóa học.
 • Được đào tạo bài bản từ CHƯA biết gì đến Thành Thạo các Kỹ năng.
 • Hiểu rõ về MS SQL SERVER.
 • Lắng nghe các kinh nghiệm, chia sẻ nghề nghiệp của những chuyên gia đầy kinh nghiệm.
 • Có nhiều dự án thực tế để thêm vào CV.

Đối tượng theo khóa học ?

 • Tất cả các bạn đam mê lĩnh vực CNTT.
 • Những bạn Sinh viên đầu cấp ngành CNTT.
 • Những bạn Sinh viên cần kiến thức thực tế và dự án thực tiễn để chứng tỏ cho nhà tuyển dụng.
 • Những bạn học sinh vừa tốt nghiệp Phổ thông Trung học.

Ưu điểm của khóa học

 • Dễ học, dễ thực hành, ví dụ trực quan thú vị, không yêu cầu cao về máy móc hay phần mềm đi kèm.
 • Sử dụng MS SQL SERVER để tạo cơ sở dữ liệu.
 • Ví dụ mẫu nhiều, trực quan, thú vị.
 • Chỉ học với chuyên gia có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trở  lên.

Kết thúc khóa học bạn sẽ học được gì?

 • Có được kiến thức về MS SQL SERVER.
 • Biết phân tích, thiết kế cơ sở dữ liệu.

Phần 1 – Làm quen sql sever

 • So sánh DBMS và RDBMS
 • Cú pháp SQL
 • Kiểu dữ liệu trong SQL
 • Toán tử trong SQL
 • Tạo cơ sở dữ liệu
 • Làm việc với Table
 • Temporary Table
 • SQL ALTER Table

Phần 2 – Cú pháp SQL sever

 • Câu lệnh SELECT
 • Các loại SELECT
 • Làm việc với toán tử AND, OR, NOT
 • Toán tử LIKE , IN, BETWEEN và ANY trong SQL
 • Giá trị NULL
 • Mệnh đề ORDER BY
 • Câu lệnh INSERT INTO , UPDATE , DELETE
 • JOIN trong SQL
 • INNER JOIN
 • OUTER JOIN trong SQL
 • FULL OUTER JOIN
 • SELF JOIN
 • CROSS JOIN
 • Mệnh đề GROUP BY
 • Mệnh đề HAVING

Phần 3 – Các khóa key

 • Primary key
 • Foreign Key