Đăng ký

Khóa lập trình C

 • Thời gian học: từ 36 – 49 giờ
 • Danh mục: Khóa Học
 • Học viên tham gia: 1

Hầu hết các bạn sinh viên đều sẽ phải học C/C++ là ngôn ngữ đầu tiên trong trường đại học. Thế nhưng các bạn không mấy hứng thú vì lập trình với C/C++ bạn không thấy giao diện để hình dung sản phẩm bạn code ra như thế nào. Đây là lý do bạn nên học C/C++ ngay bây giờ:

– Học thành thạo lập C/C++ bạn sẽ học các ngôn ngữ lập trình khác một cách dễ dàng vì hầu hết các ngôn ngữ Java, C#, Objective C,… đều phát triển từ nền tảng C/C++.
– Hiện ngôn ngữ lập trình C/C++ được sử dụng vào hàng TOP đầu của các lập trình viên trên thế giới.
– Đây là thời kỳ Internet Of Thing, mọi thiết bị đều kết nối internet vì vậy việc xây dựng sản phẩm kết hợp phần cứng, điện tử hầu hết viết bằng C/C++.
– Bạn nên nhớ các Lập trình viên giỏi, các chuyên gia công nghệ họ đều rất giỏi về C/C++.

 

Học xong bạn có thể ?

 • Nắm được kiến thức C chi tiết và bài bản.
 • Tạo ra các ứng dụng có tốc độ xử lý nhanh.
 • Áp dụng kiến thức C cho những sản phẩm startup, yêu cầu thay đổi, mở rộng nhanh, có lượng truy cập lớn.
 • Xin việc ở các công ty về lập trình C

Tôi được gì sau khóa học này ?

 • CAM KẾT 100% HỖ TRỢ VIỆC LÀM VÀO FSOFT HOẶC NHỮNG CÔNG TY KHÁC SAU KHI HỌC.
 • Được đào tạo bài bản từ CHƯA biết gì đến Thành Thạo các Kỹ năng.
 • Hiểu rõ về ngôn ngữ lập trình C.
 • Lắng nghe các kinh nghiệm, chia sẻ nghề nghiệp của những chuyên gia đầy kinh nghiệm.

Đối tượng theo khóa học ?

 •  Tất cả các bạn đam mê lĩnh vực CNTT.
 •  Những bạn Sinh viên đầu cấp ngành CNTT.
 •  Những bạn Sinh viên cần kiến thức thực tế và dự án thực tiễn để chứng tỏ cho nhà tuyển dụng.
 •  Những bạn học sinh vừa tốt nghiệp Phổ thông Trung học.

 

Phần 1. Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình C

 • Giới thiệu khóa học (chính là bài này)
 • Cài đặt môi trường lập trình C
 • Biên dịch code C
 • Biến và hằng trong C
 • Các kiểu dữ liệu trong C
 • Hiện tượng tràn số trong C
 • Nhập xuất trong C
 • Toán tử trong C
 • Bài tập C

Phần 2. Cấu trúc điều khiển & rẽ nhánh

 • Cấu trúc điều khiển if else
 • Bài tập xếp loại học sinh
 • Bài tập tìm số lớn nhất trong 3 số a, b, c
 • Vòng lặp for trong C
 • Bài tập tính tổng các số chẵn trong đoạn [a, b]
 • Bài tập in ra các số nguyên tố nhỏ hơn 1000
 • Vòng lặp while và do … while
 • Sự linh hoạt trong sử dụng vòng lặp
 • Lệnh break và continue
 • Cấu trúc điều khiển switch case
 • Bài tập C

Phần 3. Hàm trong C

 • Một số hàm trong thư viện toán học math.h
 • Hàm người dùng định nghĩa – BT xây dựng máy tính bỏ túi
 • Hàm trả về giá trị – BT tìm min max của 3 số
 • Hàm không trả về giá trị
 • Hàm đệ quy
 • Phạm vi của biến
 • Tham trị và tham chiếu
 • Lệnh return và exit
 • Bài tập C

Phần 4. Mảng trong C

 • Nhập xuất mảng 1 chiều trong C
 • Bài tập tính tổng các số lẻ trong mảng 1 chiều
 • Bài tập tìm số lớn nhất, nhỏ nhất trong mảng 1 chiều
 • Bài tập tìm vị trí của số lớn nhất trong mảng 1 chiều
 • Bài tập sắp xếp mảng 1 chiều tăng, giảm dần
 • Bài tập liệt kê các số nguyên tố trong mảng 1 chiều
 • Thuật toán sắp xếp nổi bọt – Bubble sort
 • Thuật toán sắp xếp chọn – Selection sort
 • Thuật toán sắp xếp chèn – Insertion sort
 • Thuật toán tìm kiếm nhị phân
 • Thêm, xóa phần tử trong mảng 1 chiều
 • Nhập xuất mảng 2 chiều

Phần 5. Chuỗi trong C

 • Nhập xuất chuỗi trong C
 • Các hàm trong thư viện string.h
 • Đảo ngược chuỗi trong C
 • Chuyển chuỗi sang số nguyên trong C
 • Chuyển số nguyên sang chuỗi trong C

Phần 6. Con trỏ trong C

 • Con trỏ trong C
 • Mối liên hệ giữa con trỏ và mảng trong C
 • Con trỏ và hàm trong C
 • Cấp phát bộ nhớ động trong C
 • Cấp phát động mảng 2 chiều trong C

Phần 7. Kiểu struct trong C

 • Struct trong C

Phần 8. Đọc ghi file trong C

 • Đọc ghi file trong C